היבטי אבטחת מידע לאתר

אי.בי.אי. שותפויות נדל"ן בע"מ והשותפויות  המוגבלות בהן היא משמשת כשותף הכללי ("אי.בי.אי" או "החברה"). מייחסות חשיבות רבה לשמירה על אבטחת המידע ועל פרטיות לקוחותיה המבקרים באתר.

להלן יפורטו עיקרי מדיניות אבטחת המידע ושמירת הפרטיות בה נוהגת החברה בקשר עם מידע שנאגר במסגרת הביקור באתר החברה.

 1. שמירת מידע–  לשם ייעול ושיפור השירותים המסופקים על ידי החברה, במסגרת הביקור באתר יתכן וייאספו פרטים בעלי אופי אישי אודות המבקרים כגון: שם, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל וכדומה. יובהר כי מידע זה מתקבל כאשר מבקר האתר מספק אותו מרצונו החופשי (לדוגמא בעת כניסה ל"איזור האישי" ו/או בעת בקשה ליצירת קשר עמו).
 2. שימוש בקבצי  cookies– החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies  וזאת לנוחיות המבקר באתר וכדי לבחון את שימוש המבקר באתר. החברה רשאית לעשות שימוש כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. ה- cookies הינו קובץ מידע שנשלח למחשב האישי של המבקר ונשמר בו לאחר הכניסה לאתר אי.בי.אי.. תפקידו לבחון את השימוש באתר, ולאפשר זיהוי מהיר של פרטי המבקר בעת כניסתו החוזרת לאתר.
 3. השימוש במידע, הגנה וסודיות–אי.בי.אי. משקיעה מאמצים ומשאבים רבים במטרה להגן על המידע שקיבלה ממבקרי האתר. אי.בי.אי. משתמשת בטכנולוגיית "גלישה מאובטחת" כך ששרתיה אינם מחוברים באופן ישיר לאינטרנט אלא מבודדים באמצעות מספר שכבות מיגון שמטרתן למנוע פגיעה בשרתים שמכילים מידע, ולרבות מידע אישי של מבקרי האתר. בנוסף, משתמשת אי.בי.אי. בטכנולוגיית TLS במטרה להצפין את המידע האישי המועבר לאי.בי.אי. ממבקרי האתר. אי.בי.אי. מתחייבת לשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ודינים רלוונטיים נוספים. כל מידע שיימסר על ידי מבקרי האתר יהווה הסכמה מצד מבקר האתר לאי.בי.אי. ו/או מי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר. אי.בי.אי. רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש במידע הנאגר לטובת עיבודים סטטיסטים, לפילוח ולמיקוד שיווקי, לרבות דיוור ישיר. במקרים מסוימים אי.בי.אי. רשאית להעביר את המידע לצד שלישי בכפוף להוראות הדין. יובהר כי על אף אמצעי הזיהוי שאי.בי.אי. נוקטת בהם ומשנה הזהירות, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר, הכוללים בין היתר: וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, יישומי תוכנה, חדירה למאגרי מידע, התחזות, טעויות, גילוי ו/או שינוי מידע על ידי מי שאינו מורשה לכך וכדומה. אי.בי.אי. ו/או מי מטעמה ו/או מי מנושאי המשרה בה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר.
  בכל מקרה אי.בי.אי או מי מטעמה לא ישלחו אליכם כל  בקשה לקבלת פרטי חשבונכם וסיסמתכם והודעה כזו באם תשלח תהיה פיקטיבית ותהווה נסיון דיוג (PHISHING) לשימוש לרעה בפרטיכם.
 4. אמצעי זהירות וכללים לגלישה בטוחה– לכל לקוח שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנים סיסמה אישית ושם משתמש שהינם אישיים וחסויים. יש להימנע מהצגת הסיסמה ושם המשתמש באופן גלוי ואין למסור אותם לאנשים אחרים, וזאת אף אם הגורם מזדהה כנציג אי.בי.אי.. אין לשמור את הסיסמה בקובץ על גבי המחשב, כדי למנוע את גניבת הקובץ. יש לבחור סיסמת גישה קשה לניחוש ושאינה נמצאת בשימושכם לצורך הזדהות מול אתרי אינטרנט אחרים.
  כדי לזהות שאתם גולשים באזור המאובטח באתר אי.בי.אי., שימו לב שהכתובת המופיעה בדף הכניסה לחשבון האישי באתר אי.בי.אי., מורכבת מהאותיות https (ולא http), ושיש מנעול בשורת הכותרת, דבר המעיד על תקשורת מוצפנת. לחצו על סמל המנעול המופיע במסכים הדורשים את הזדהות הלקוחות. לחיצה כפולה על המנעול, תציג תעודה דיגיטלית המאשרת שמדובר באתר של אי.בי.אי.. יש לוודא שהתעודה הונפקה עבור אי.בי.אי. ושהינה בתוקף.
  מומלץ להימנע מגלישה באתר אי.בי.אי. ממחשב ציבורי ומנקודות אלחוטיות פתוחות. יש להקליד את כתובת הדואר של האתר של אי.בי.אי. ולהימנע מכניסה לאתר על ידי לחיצה על קישורים או דרך הודעות דואר אלקטרוני העלולות להוות מקור לתרמיות. אין לשלוח פרטים רגישים כגון סיסמא, בדוא"ל או באתרי אינטרנט, לרבות למישהו שהציג את עצמו כנציג אי.בי.אי..
  בגלישה מהבית, מומלץ לוודא התקנה של תוכנת אנטי וירוס במחשב, המתעדכנת באופן קבוע וכן עדכון מערכת ההפעלה בעדכוני אבטחה המתפרסמים ומופצים ע"י היצרן. עוד מומלץ שימוש בתוכנות נוספות כגון  Anti Spyware, FireWall,  המונעות כניסה ופעולה של תוכנות העלולות לאסוף מידע על המחשב ממנו מתבצעת כניסה לאתר.
 5. כללי– יובהר כי אי.בי.אי. אינה אחראית למדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים שקישוריהם מופיעים באתר. האמור לעיל תקף ביחס לאתר אי.בי.אי. בלבד.

בשימוש באתר, לרבות בשירותים הניתנים על ידי אי.בי.אי. במסגרת האתר, מבקר האתר מאשר כי ידוע לו כי אי.בי.אי. עושה כל שביכולתה להגן על המידע האישי, אך אין ביכולתה להתחייב שאמצעי הזהירות יספקו חסינות מלאה בפני חדירה למערכות אי.בי.אי. וכן לא תישא בכל אחריות במקרה של מידע שדלף ולמבקר לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או תלונה במקרה של חדירה כאמור. מבקר האתר מסכים ומאשר את מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת המידע של אי.בי.אי.. אי.בי.אי. שומרת לעצמה את הזכות, לשנות ו/או לעדכן מדיניות זו מעת לעת. עדכונים כאמור יפורסמו באתר ויכנסו לתוקף במועד פרסומם.

 

תנאי השימוש – מדיניות פרטיות, מאגרי מידע ודיוור ישיר

הגדרות:

"החברה"– אי.בי.אי בית השקעות בע"מ ו/או שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי. אי בע"מ ו/או אי. בי. אי- אמבן ניהול השקעות בע"מ ו/או אי.ב.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ ו/או פועלים אי. בי. אי- ניהול וחיתום בע"מ ו/או פועלים אי. בי. אי- חיתום והנפקות בע"מ ו/או אי. בי. אי. גמל בע"מ ו/או אדגר חתמים בע"מ ו/או אורות השקעות בע"מ ו/או ארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ ו/או אי.בי.אי הולדינגס בע"מ, פלשת השקעות בע"מ, אי.בי.אי נאמנויות בע"מ, צעדים החזקות (1993) בע"מ, צעדים השקעות בטכנולוגיה בע"מ, קצח ניירות ערך בע"מ, סי אף אקס מרקט בע"מ, קומריט השקעות בע"מ, אי.בי.אי סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ, אי.בי.אי תשתיות פיננסיות בע"מ, אי.בי.אי פרטנרס בע"מ ו/או אס אי אס 102 נאמנות ואוצרות בע"מ ו/או אי.בי.אי שותפויות נדל"ן בע"מ ו/או כל חברה בת ו/או כל שותפות מוגבלת ו/או כל חברה קשורה לאחת החברות המנויות לעיל.

"דיוורים"– ניוזלטרים אינפורמטיביים ו/או פרסומיים, הטבות, פרסומות, הזמנות והצעות ו/או כל פנייה אחרת של החברה לנרשם.

"נרשם" ו/או "נרשמים"– כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל ישות אחרת, המזינים את פרטיהם באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל מסמך אחר של החברה לצורך קבלת דיוורים מהחברה.

תנאי השימוש:

 • הפרטים האישיים שימסרו על ידי כל אחד מהנרשמים במסגרת מילוי טופס ההרשמה באתר, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה כפי שתפורט במסמך זה.
 • ידוע לי כי מידע שיימסר ו/או ייאסף בהתאם לתנאי שימוש אלו, מועבר לידי החברה מרצוני החופשי ובהסכמתי וללא חובה חוקית לעשות כן. המידע אודותיי ישמר במאגרי המידע המאובטחים של החברה ו/או עבורה בידי גורם הפועל מטעמה, ועשוי להיעשות בו שימוש אך ורק בהתאם לתנאים אלו, לעיל ולהלן, ולרבות עבור ניהול, טיפול, תפעול וייעול שירותים הניתנים או מוצעים עבורי בידי חברות קבוצת אי.בי.אי, אשר עשויות לעשות בו שימוש לצורך ניתוחים סטטיסטיים ודיוור ישיר עבורי מטעם חברות הקבוצה בהצעות למוצרים ו/או שירותים פיננסיים שונים המשווקים על-ידי חברות הקבוצה לפי דין. בעניין זה, חברות קבוצת אי.בי.אי כוללות את אי.בי.אי בית השקעות בע"מ ו/או שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי. אי בע"מ ו/או אי. בי. אי- אמבן ניהול השקעות בע"מ ו/או אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ ו/או פועלים אי. בי. אי- ניהול וחיתום בע"מ ו/או פועלים אי. בי. אי- חיתום והנפקות בע"מ ו/או ו/או אדגר חתמים בע"מ ו/או אורות השקעות בע"מ ו/או ארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ ו/או אי.בי.אי הולדינגס בע"מ, פלשת השקעות בע"מ, אי.בי.אי נאמנויות בע"מ, צעדים החזקות (1993) בע"מ, צעדים השקעות בטכנולוגיה בע"מ, קצח ניירות ערך בע"מ, סי אף אקס מרקט בע"מ, קומריט השקעות בע"מ, אי.בי.אי סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ, אי.בי.אי תשתיות פיננסיות בע"מ, אי.בי.אי פרטנרס בע"מ ו/או אס אי אס 102 נאמנות ואוצרות בע"מ ו/או אי.בי.אי שותפויות נדל"ן בע"מ ו/או כל שותפות מוגבלת ו/או כל חברה בת ו/או חברה קשורה לאחת החברות המנויות לעיל. ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת תפוצה מסוימת או בכלל, באמצעות פנייה למוקד קשרי הלקוחות של החברה במייל Rachell@IBI.co.il ו/או באמצעות מנגנון ההסרה בדיוור שישלח אליי.
 • מילוי הפרטים על די הנרשם מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך נתונים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה וכי יעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות, למטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון, לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסמיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר; (ב) לצרכי ניהול הדיוורים, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לדיוורים; (ג) לצורכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה (COOKIES). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם, שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כך טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 • הנרשמים מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. הנרשמים מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור בפרטיהם ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • החברה לא תמסור את פרטי הנרשם לצדדים שלישיים אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין החברה; (ג) אם תארגן את פעילות הדיוורים של החברה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי הנרשם את הוראות מדיניות פרטיות זו; במקרה של העברת פרטי הנרשם לגוף אחר כאמור, החברה תמסור הודעה לנרשם; (ד) אם וככל שהדבר ידרש לצורך הפעלת רשימת הדיוורים כגון לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים למערך הדיוורים בחברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם האישיים כאמור והם מוותרים בזאת כל כך טענה או תביעה כאמור.
 • נרשמים שמתנגדים לשימוש בפרטיהם כאמור או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום של החברה או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יסירו עצמם באמצעות מנגנוני ההסרה המצויים בכל דיוור.
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי הנרשמים, אולם על הנרשם לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין ויתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. החברה אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתים המאחסנים את המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלי מורשית למידע המאוחסן בהם. בהרשמה לדיוור, הנרשמים משחררים את החברה ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות , ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה מהחברה בשל כך.

הישארו מעודכנים

הרשמו למגזין IBI ותוכלו להיות הראשונים לדעת על אפיקי השקעה עתידיים ולהתעדכן בחדשות החמות של עולם ההשקעות.

אנחנו כאן בשבילכם

המידע המפורט לעיל נועד לשם מתן אינפורמציה ראשונית וחלקית בדבר השקעה בשותפויות המוגבלות של פילאר (להלן: "השותפויות"). ההשקעה בשותפויות מיועדת ללקוחות הנמנים על סוגי הלקוחות בסעיף 15א(ב) לחוק ני"ע בלבד (או עד ל-35 ניצעים במהלך 12 חודשים). אין לראות במידע המוצג בו כעובדתי או במידע שלם וממצה, ולכן אין לקבל החלטות השקעה כלשהן בהסתמך עליו בלבד. מסמך זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בו ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים העשויים להיות נזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל השקעה בשותפויות צריכה להתבצע לאחר שהמשקיע בחן באופן אישי עם יועציו הוא את המסמכים המשפטיים של השותפויות, את תנאי ההשקעה בשותפויות, את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהשקעה בשותפויות, ואת יכולתו לעמוד בסיכונים הנובעים מהשקעתו בשותפויות.

מדיניות פרטיות | תנאים משפטיים

מלאו פרטים ונחזור אליכם עם מידע נוסף:

תודה!

נחזור אליכם בהקדם